01 2006 346 pon. do pet. 9h-17h
rezervacije@lastminutecenter.si
Poslanstvo

Naše poslanstvo je ustvarjati pogoje za kakovostno preživetje prostega časa in kupcem nuditi strokovno podlago za njihove odločitve. V današnjem času, prosti čas, vse bolj stopa v ospredje kot neprecenljiva vrednota, zato je izjemnega pomena, da je le-ta kakovostno izkoriščen. V Last Minute Centru je našim kupcem na voljo širok izbor turističnih programov, ki glede na želje in potrebe posameznika, družine ali skupine, omogočajo različne načine koriščenja prostega časa. Svojo ponudbo nenehno dopolnjujemo in širimo, naši strokovno usposobljeni prodajalci pa kupce seznanijo z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo, in sicer na podlagi osebnih izkušenj, ki jih naši zaposlenih pridobijo na študijskih potovanjih.


Dejavnosti


Glavne dejavnosti, ki jih opravljamo za svoje stranke so:

- organiziranje potovanj, izletov in počitnic
- organiziranje poslovnih potovanj obisk sejmov in kongresov
- organiziranje potovanj, izletov in počitnic za zaključene skupine
- rezervacije in prodaja letalskih vozovnic
- posredovanje in prodaja potovanj, počitnic in izletov drugih domačih in tujih organizatorjev potovanj
- posredovanje pri najemu plovil

Vrednote

Kot eno od vodilnih slovenskih turističnih podjetij, so vrednote, ki jim vedno namenjamo pozornost in razvoj, predvsem: kupci, zaposleni, poslovni partnerji, družba in okolje, trajnostni razvoj in kakovost poslovanja.

S kupci gradimo, vzdržujemo in razvijamo dolgoročni partnerski odnos, ki temelji na medosebnem spoštovanju, zaupanju, strokovnosti in kakovosti našega poslovanja ter se odraža v zadovoljstvu naših strank.

Skupaj z zaposlenimi oblikujemo prijazno delovno okolje, v katerem se zahteve in rezultati, ki jih narekuje uspešno poslovanje, dopolnjujejo z osebnim zadovoljstvom in pričakovanji posameznika ter prijetnimi in spoštljivimi medosebnimi odnosi.

S skrbnim izborom poslovnih partnerjev ustvarjamo in zagotavljamo kakovost in celovitost naše ponudbe. Skupaj z njimi, na trgih raziskujemo nove potrebe, soustvarjamo pogoje za trajnostni razvoj in spodbujamo etičnost poslovanja.

Družba in okolje sta pogoj za nastanek in obstoj našega podjetja. Zavedamo se svoje odgovornosti, da družbi in okolju vračamo v isti meri kot od njiju prejemamo ter tako zagotavljamo nemoteno delovanje življenjska cikla.

Usmerjenost k trajnostnemu razvoju in kakovosti nas spodbuja, da so naše odločitve skrbno premišljene, dolgoročno usmerjene in da temeljijo na kakovosti. Nenehna kontrola našega poslovanja in skrb za izboljšave sodita med najpomembnejša vodila našega podjetja

Zgodovina družbe

Last Minute Center
je pod imenom Ilirika Turizem z dejavnostjo turizma začelo leta 1993, usmerjeno pa je bilo predvsem v prodajo počitnic na Hrvaškem in trajektnih vozovnic. Uspešno poslovanje in trdno rast je leta 2000 nadgradilo z odprtjem prvega last minute centra v Sloveniji, v katerem je bila slovenskim kupcem prvič na voljo združena ponudba tako slovenskih kot avstrijskih organizatorjev potovanj. Zaradi hitre rasti povpraševanja po tej vrsti počitnic je podjetje kmalu preseglo okvire delovanja družbe v obliki s.p., zato se je v letu 2001 preoblikovalo v družbo Ilirika Turizem d.o.o. V letih 2001 do 2004 je Ilirika Turizem na podlagi dobrih poslovnih rezultatov razširila svojo poslovno mrežo iz osmih poslovnih enot na 15 poslovnih enot v Sloveniji, pridružila pa so se jim tudi hčerinska podjetja na Hrvaškem, Srbiji in Italiji. Podjetje je svoje poslovanje okrepilo z organiziranjem lastnih potovanj in počitnic, prodajo letalskih vozovnic, razširilo pa je tudi ponudbo počitnic in potovanj uglednih organizatorjev iz Hrvaške, Nemčije in Avstrije. Leta 2005 se je Ilirika Turizem pridružila eni največjih in najhitreje rastočih turističnih podjetij, t.j. skupini Adriatica.net, ter si s tem zagotovila pomembno strateško partnerstvo, ki je podjetju omogočalo nadaljnji razvoj. Leta 2008 se je podjetje Ilirika turizem d.o.o. preimenovalo v adriatica.net CENTER POTOVANJ d.o.o. in se leta 2009 pridružilo podjetju Kompas d.d. Blagovna znamka Last Minute Center deluje pod okriljem Kompas d.d